Een nieuwe opleiding voor het HBO.

Een nieuwe opleiding voor het HBO.

Mijn bijdrage: Actief lesgeven.

In het kort
In 2004 stond de schakel opleiding voor accountants in de kinderschoenen. Er was een bijspijker opleiding nodig voor de vakken Accountantscontrole, Administratieve organisatie en Interne beheersing, Management informatie en externe verslaggeving. En er was nagenoeg niets…

Onze oplossing
Vanuit mijn ervaring als docent en ontwikkelaar voor de accountantsopleiding van de Universiteit Nyenrode en de praktijkervaring als registeraccountant heb ik samen met de eerste groep cursisten de opleiding gebouwd. De cursisten zijn allemaal geslaagd voor het landelijke examen en vormden zo de basis voor de opleiding OAT van de Hogeschool Zuyd. De opleiding voor de landelijke toets die uiteindelijk de toegang biedt tot de vervolgopleiding voor accountant. De opleiding heb ik daarna steeds verder verfijnd. De cursisten waren tevreden, zelfs een tevredenheids score van 100 % werd behaald. En belangrijker,het gemiddelde slagingspercentage lag ruim boven het landelijk gemiddelde. Elk jaar weer. En dit was niet de enige opleiding. Voor Fontys Hogeschool heb ik de opleiding Business Management ontwikkeld. Een ondernemende cursus voor jonge techneuten (in het engels). En natuurlijk is er de cursus voor startende ondernemers die na 8 jaar ontwikkelen veel toegevoegde waarde biedt voor ondernemers die niet alleen kennis willen opdoen maar ook zichzelf en hun Wil om te Ondernemen willen ontdekken en die daardoor hun potentieel optimaal kunnen inzetten.