Een artiest met een BV…

Een artiest met een BV…

Mijn bijdrage: Actief fiscaal advies.

In het kort
De klant, een BN-er had een prachtig contract in de wacht gesleept. Onder andere met een stevig voorschot op toekomstige verkoop van haar producten. Dit voorschot werd verwerkt als omzet. Haar BV maakte een geweldige winst in dat jaar. De jaren er na waren de moeizame jaren van het creatieve proces waarbij het commerciële succes uit bleef. Haar BV maakte verlies. Jaar op jaar. De bodem van de geldkist kwam in zicht.

Onze oplossing
Door iets verder te kijken en actief te vragen om de oude contracten werd duidelijk dat de voorschotten onder voorwaarden terug betaald moesten worden. Het was geen omzet ! Het was een lening. Ten onrechte geboekt als omzet. Er was dus ook ten onrechte heel erg veel vennootschapsbelasting betaald. En omdat verliezen nog maar één jaar verrekenbaar zijn met het verleden was dit zuur geld. Door echter de Belastingdienst te overtuigen van de werkelijkheid werd het mogelijk om het voorschot alsnog met terugwerkende kracht als lening te boeken. Er kwam een grote som geld terug van de Belastingdienst. Omdat we actief om de contracten hadden gevraagd, ze hadden gelezen en ook de vertaalslag konden maken naar de gevolgen. De bodem van de geldkist raakte weer uit zicht en de creativiteit kreeg weer ruim baan ! Binnen kort verschijnt een nieuw meesterwerk…