Een MKB onderneming wil een totaal ander product gaan verkopen en zichzelf opnieuw uitvinden.

Een MKB onderneming wil een totaal ander product gaan verkopen en zichzelf opnieuw uitvinden.

Mijn bijdrage: Actief Advies Strategie.

In het kort
De onderneming hoorde bij de pioniers op internet gebied. De onderneming was leading als het om websites bouwen ging. Echter de laatste jaren zijn websites meer en meer een “commodity” geworden. Iedereen kan websites maken. (Goede websites is een ander verhaal). De prijs kwam fors onder druk te staan en het verdienmodel dreigde te verdampen. En niet onbelangrijk, de ondernemer vond het ook niet meer echt leuk, die websites. Het roer moest om. Maar hoe ?

Onze oplossing
De drijfveren van de ondernemer werden eerst onder de loep genomen. Waarom doe je wat je doet ? En daarna konden we gaan sparren. De ondernemer wilde graag het verhaal vertellen van de klanten en niet alleen het plaatje maken. Het nieuwe product en daarmee het nieuwe verdienmodel werd helder. De praktische vertaalslag was lastig. Zoals iedere ondernemer zit je soms vast in je eigen onderneming. Je hebt een “paradigm shift” nodig. En dat vergt tijd en een buitenstaander die laat zien hoe. Iemand die als het nodig is blijft vragen wat nu eigenlijk je product is ! Beetje vaag ? Concreet dan. Het nieuwe product kwam in de offertes niet uit de verf. De focus lag nog steeds, ook tijdens de gesprekken met klanten, nog steeds op het oude product en daardoor gingen de gesprekken als snel over de prijs van de nieuwe website. Terwijl dat niet het product was. Het product was het vertellen van het verhaal. Een product met veel meer toegevoegde waarde dan alleen maar een website. Samen met de ondernemer werd de focus in de offerte aangepast. Dusdanig dat het gesprek met de (potentiële) klanten over de inhoud gingen en niet meer over de prijs van een commodity.

Het leuke aan deze klant. Ik heb er een Harrie aan over gehouden. “Harrie” is een sparringpartner die je af en toe helpt herinneren aan de afspraken die je met je zelf hebt gemaakt. (En die je niet nakomt als er niemand is die je eraan helpt herinneren). Daarom is mijn website na ruim tien jaar dan ook eindelijk nieuw…